Ychwanegwyd: 22/12/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 988 Dwyieithog

Pecyn Adnoddau Amaethyddiaeth

Disgrifiad

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys yr unedau isod:

  • Iechyd a Diogelwch mewn Amaethyddiaeth
  • Ffisioleg Anifeiliaid
  • Cynhyrchu Cnydau
  • Systemau Sylweddol a Chydrannau Allweddol y Tractor

Crëwyd yr adnodd hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar sail Deunyddiau Dysgu Amaeth, adnodd a grëwyd yn wreiddiol gan Sgiliaith (2002). Awduron yr adnodd gwreiddiol oedd Lowri Evans, Ian Harries, Mary Richards a Rhys Williams, ac fe’i golygwyd gan Penri James.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun pecyn adnoddau amaethyddiaeth

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.