Ychwanegwyd: 09/09/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 676 Dwyieithog

Peiriannau Fferm

Disgrifiad

Mae’r adnodd hwn, o wefan Hwb, yn addas ar gyfer dysgwyr ôl 16 Amaethyddiaeth, garddwriaeth a gofalu am anifeiliaid, yn amlygu pwysigrwydd deddfwriaeth peiriannau ar y fferm. Mae’n dangos egwyddorion gweithio a pharatoi peiriannau, yn edrych ar eu heffaith amgylcheddol, ac yn rhoi enghreifftiau o ddulliau o ofalu am beiriannau ar ôl gweithio gyda nhw fel nad ydyn nhw’n dirywio.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
mán-lun peiriannau fferm

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.