Ychwanegwyd: 16/06/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.2K Cymraeg Yn Unig

Darlith Wadd: Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys

Disgrifiad

Yn y ddarlith wadd hon, mae Dafydd Llywelyn yn trafod Cynllun Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Recriwtio BAME a dylanwad yr ymgyrch 'Mae Bywydau Duon o Bwys'.

Mae'r ddarlith yn addas ar gyfer dysgwyr ysgol, a myfyrwyr sy'n astudio yn y maes Heddlua / Troseddeg / Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwasanaethau Cyhoeddus, Troseddeg / Gwyddorau Heddlu
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Darlith
mân-lun darlith dafydd llywelyn

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.