Ychwanegwyd: 07/07/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.2K

Gwefannau cymdeithasol ar gyfer addysgu: Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok, Twitter a YouTube

Disgrifiad

Cyflwynir y gweithdy gan Dr Ifan Morgan Jones a Dr Cynog Prys.

Bydd y gweithdy hwn o ddiddordeb i unrhyw un sydd am ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn ategu eu haddysgu a’u gwaith ymchwil.

Mae'r adnodd yn cynnwys tri chyflwyniad:

·     Cyflwyniad 1 -  Facebook 

·     Cyflwyniad 2 - Instagram, Snapchat a Tik Tok

·     Cyflwyniad 3 - Twitter a YouTube

Ceir gwybodaeth bellach am y cyflwynwyr ynghyd a disgrifiad llawn o’r adnodd yma.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Rhaglen Sgiliau Ymchwil, Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân-lun gwefannau cymdeithasol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.