Ychwanegwyd: 22/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2018 856

Holiadur Pryder Perfformiad

Disgrifiad

Crewyd yr adnodd hwn er mwyn darparu cefnogaeth seicoleg chwaraeon cyfrwng Cymraeg i athletwyr sy'n siarad Cymraeg. Y nod yw deall yr ymateb pryder perfformiad yn llawn.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Seicoleg, Gwyddorau Chwaraeon
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Holiadur Pryder Perfformiad

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.