Ychwanegwyd: 28/04/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.3K Dwyieithog

Sesiynau Adolygu Carlam Cymru

Disgrifiad

Recordiadau o sesiynau adolygu mewn gwahanol feysydd a gomisiynwyd gan e-sgol ar gyfer myfyrwyr TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn ystod 2021.

Ceir sesiynau adolygu TGAU ar y pynciau:

 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Cymraeg Ail Iaith
 • Bioleg
 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Hanes
 • Daearyddiaeth

Ceir sesiynau adolygu UG ar y pynciau:

 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Bioleg
 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Hanes
 • Daearyddiaeth

Ceir sesiynau adolygu safon uwch ar y pynciau:

 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Bioleg
 • Cemeg
 • Hanes
 • Daearyddiaeth
 • Seicoleg

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Hanes, Cemeg, Daearyddiaeth, Ffiseg, Gwyddorau Biolegol, Mathemateg, Seicoleg, Cymraeg
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
mân-lun sesiynau adolygu Carlam Cymru

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.