Ychwanegwyd: 09/12/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.3K Dwyieithog

Tregyrfa

Disgrifiad

Adnodd digidol sy'n cynnwys gwybodaeth am swyddi a chyfleoedd yn y maes iechyd a gofal yng Nghymru.

Datblygwyd gwefan Tregyrfa gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Bwriad Tregyrfa yw rhannu gwybodaeamth am y cyfoeth o gyfleoedd gwaith sydd ar gael o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r maes gofal. 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Bydwreigiaeth, Deintyddiaeth, Fferylliaeth, Meddygaeth, Nyrsio, Therapi Iaith a Lleferydd, Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Gwefan
mân lun tregyrfa

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.