Ychwanegwyd: 25/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.4K Dwyieithog

Adnodd Gofal Anifeiliaid

Disgrifiad

Mae’r adnodd rhyngweithiol hwn wedi ei gynllunio i roi gwybodaeth am y sgiliau sylfaenol a gwybodaeth sydd eu hangen er mwyn gofalu’n briodol am amrywiaeth eang o anifeiliaid.

Mae'r cynnwys wedi ei rannu i gyfres o unedau sy'n canolbwyntio ar grwpiau gwahanol o anifeiliaid. Mae'r unedau yn pwysleisio anghenion rhywogaethau o fewn amrediad o gategorïau. Fel cyfanwaith, mae’r cwrs byr hwn yn cyflwyno agweddau allweddol ar sut i ofalu am anifail, ac yn dangos sut i ddefnyddio’r sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol er mwyn cynnal iechyd a lles yr anifail.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gwefan
man lun adnodd gofal anifeiliaid

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.