Ychwanegwyd: 30/01/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 1.7K Dwyieithog

Ap Chwaraeon trwy'r Gymraeg

Disgrifiad

Nod yr ap hwn yw cefnogi dysgwyr, prentisiaid a gweithwyr sydd angen cefnogaeth i allu defnyddio’r Gymraeg yn hyderus mewn sefyllfaoedd proffesiynol sy’n ymwneud â Chwaraeon. Mae'r ap wedi'i rannu mewn i'r unedau canlynol:

  • Geirfa ac ymadroddion cyffredinol
  • Sgwrsio
  • Chwaraeon
  • Y Corff
  • Y System Sgerbydol
  • Cymalau
  • Ffitrwydd
  • Cymorth Cyntaf
  • Hyfforddi

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gwyddorau Chwaraeon
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Ap
mán-lun ap chwaraeon trwy'r Gymraeg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.