Ychwanegwyd: 23/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2018 108

Ap Hanfodion Dysgu Dwyieithog

Disgrifiad

Mae’r ap hwn yn helpu athrawon i roi’r cyfle i bawb i ddefnyddio eu dewis iaith yn yr ystafell ddosbarth.

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Addysg, Hyfforddiant Athrawon, Gofal Plant, Iechyd a Gofal
mân-lun ap dysgu dwyieithog

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.