Ychwanegwyd: 23/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2018 1.2K Dwyieithog

Ap Hanfodion Dysgu Dwyieithog

Disgrifiad

Mae’r ap hwn yn helpu athrawon i roi’r cyfle i bawb i ddefnyddio eu dewis iaith yn yr ystafell ddosbarth.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Addysg, Gofal Plant, Iechyd a Gofal, Defnyddio'r Gymraeg yn eich Dysgu
Ap
mân-lun ap dysgu dwyieithog

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.