Ychwanegwyd: 24/01/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 865 Dwyieithog

Astudiaethau Ceffylau

Disgrifiad

Dyma becyn adnoddau HWB i wella gwybodaeth dysgwyr sydd yn dilyn fframwaith cymhwyster Lefel 2 a 3 City & Guilds: Advanced Technical Extended Diploma; cymhwyster BTEC Lefel 2 a 3 estynedig mewn Astudiaethau Ceffylau, yn ogystal â’r cyrsiau dysgu seiliedig ar waith.

Mae'r pecyn yn cynnwys yr unedau canlynol:

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
mán-lun astudiaethau ceffylau

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.