Ychwanegwyd: 25/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 971 Dwyieithog

Iechyd Anifeiliaid Fferm

Disgrifiad

Datblygwyd yr adnodd hwn i gyflwyno gwahanol bynciau sy'n ymwneud â iechyd anifeiliaid fferm. Mae'r cynnwys yn gasgliad o fideos, gweithgareddau rhyngweithiol a chwyflwyniadau ar ffurf Pdf/Word. Mae nodiadau athro i gyd-fynd gyda'r pynciau gwahanol.  Cyflwynir drso 20 o bynciau gwahanol  yn cynnwys:

  • Achosion afiechyd mewn anifeiliaid
  • Cynllunio iechyd a bioddiogelwch ar fferm
  • Cloffni mewn gwartheg a defaid
  • Rhoi pigiadau
  • Niwmonia mewn gwartheg a defaid
  • Dosio
  • Ysbaddiad

 

 

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
man lun iechyd anifeiliaid fferm

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.