Ychwanegwyd: 10/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.6K Cymraeg Yn Unig

Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023

Disgrifiad

Sesiynau ar-lein sy'n trafod gwaith a phrofiadau newyddiadurwyr sydd yn, neu wedi gweithio dramor, a phwysigrwydd a rôl y Gymraeg yn ei gyrfa. 
 
Mae'n gyfle i fyfyrwyr, dysgwyr, disgyblion ac academyddion sydd yn ymddiddori mewn newyddiaduraeth i glywed gan lu o newyddiadurwyr a’i holi. 

Cofiwch gofrestru ar gyfer y seminarau.  

SEMINARAU 2023:

Illtud Dafydd, 31 Ionawr 2023, 5pm  (GWYLIWCH Y RECORDIAD)

Newyddiadurwr chwaraeon gyda'r asiantaeth newyddion ryngwladol Agence France-Presse ym Mharis.  

 

Megan Davies, 15 Chwefror 2023, 5.30pm  

Newyddiadurwr sydd wedi gweithio i Vogue ym Mharis cyn dychwelyd i Gymru i weithio i BBC Cymru.  

Cofrestru ar gyfer 15/2/23 

Andy Bell, 23 Chwefror 2023, 7pm 

Newyddiadurwr, cynhyrchydd a gohebydd sydd wedi gweithio yn y byd darlledu yn Awstralia am dros dri degawd ac yn ‘lais Awstralia’ i gyfryngau Cymraeg. 

Cofrestru ar gyfer 23/2/23   

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Lowri Pugh Rees – l.rees@colegcymraeg.ac.uk

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân-lun newyddiaduraeth o bedwar ban byd

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.