Ychwanegwyd: 10/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 3.4K Cymraeg Yn Unig

Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd 2023

Disgrifiad

Sesiynau ar-lein sy'n trafod gwaith a phrofiadau newyddiadurwyr sydd yn, neu wedi gweithio dramor, a phwysigrwydd a rôl y Gymraeg yn ei gyrfa. 
 
Cyfle i fyfyrwyr, dysgwyr, disgyblion ac academyddion sydd yn ymddiddori mewn newyddiaduraeth i glywed gan lu o newyddiadurwyr a’i holi. 

SEMINARAU 2023:

Illtud Dafydd, 31 Ionawr 2023  (GWYLIWCH Y RECORDIAD)

Newyddiadurwr chwaraeon gyda'r asiantaeth newyddion ryngwladol Agence France-Presse ym Mharis.  

Megan Davies, 15 Chwefror 2023 (GWYLIWCH Y RECORDIAD)

Newyddiadurwr sydd wedi gweithio i Vogue ym Mharis cyn dychwelyd i Gymru i weithio i BBC Cymru.   

Andy Bell, 15 Mawrth 2023 (GWYLIWCH Y RECORDIAD)

Newyddiadurwr, cynhyrchydd a gohebydd sydd wedi gweithio yn y byd darlledu yn Awstralia am dros dri degawd ac yn ‘lais Awstralia’ i gyfryngau Cymraeg. 
 

 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân-lun newyddiaduraeth o bedwar ban byd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.