Ychwanegwyd: 10/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1K Cymraeg Yn Unig

Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd (20 Ionawr 2022)

Disgrifiad

Sesiwn ar-lein sy'n trafod gwahanol agweddau ar fywyd newyddiadurwyr sydd yn byw ar draws y byd. Mae'r sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal gan Maxine Hughes, sydd yn gweithio fel newyddiadurwraig, ac yn byw yn Washington DC.

Mae'n gyfle i fyfyrwyr, dysgwyr a disgyblion sydd yn astudio neu’n ymddiddori mewn newyddiaduraeth i glywed a holi am waith Maxine.

Dydd Iau 20/01/2022 rhwng 15:00-16:00

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mared Jones - m.jones@colegcymraeg.ac.uk  

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd/Gweithdy
mân-lun newyddiaduraeth o bedwar ban byd

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.