Ychwanegwyd: 06/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2018 2.1K

Sgiliau Iaith i Athrawon

Disgrifiad

Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn yn cynnwys cyfres o adnoddau a ddatblygwyd i unrhyw un sy’n dymuno datblygu eu sgiliau iaith ar gyfer y dosbarth.

Mae'r adnoddau i'w cael yn llawn ar-lein, neu gellir lawrlwytho'r ap i'ch dyfais symudol er mwyn cael blas arnynt.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Addysg, Addysg Gychwynnol Athrawon
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
image of resource, llun o'r adnoddau

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.