Ychwanegwyd: 24/05/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 993 Cymraeg Yn Unig

Y Gyfraith: Cyfraith Contract

Disgrifiad

Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno cysyniadau craidd cyfraith contract a’r materion sy’n gallu codi wrth benderfynu a yw’r partïon wedi dod i gytundeb. Bwriad y deunyddiau yw darparu sylfaen dda i fyfyrwyr sy’n astudio cyfraith contract.

Mae pob uned yn cynnwys:

  • crynodeb
  • darlith ar ffurf cyflwyniadau fideo
  • cwis aml-ddewis
  • cwestiynau seminar
  • llyfryddiaeth

Cyfranwyr y thema hon yw:

  • Dr Hayley Roberts
  • Dr Angharad James.

Mae’r holl unedau a restrir isod i’w cael yma mewn un pecyn.

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cyfraith
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun cyfraith contract

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.