Ychwanegwyd: 04/10/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.2K Dwyieithog

Adnoddau E-Ddysgu Consortiwm Addysg Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn

Disgrifiad

Cyfres o adnoddau rhyngweithiol dwyieithog e-ddysgu ar y pynciau isod:

  • Manteision astudio Gofal Plant trwy’r Gymraeg neu’n Ddwyieithog
  • Manteision astudio Adeiladwaith trwy’r Gymraeg neu’n Ddwyieithog
  • Manteision astudio Busnes trwy’r Gymraeg neu’n Ddwyieithog
  • Manteision astudio Arlwyaeth trwy’r Gymraeg neu’n Ddwyieithog
  • Ailsefyll Mathemateg TGAU
  • Ailsefyll Cymraeg TGAU
  • Peirianneg Lefel 3
  • Cerddoriaeth Lefel A
  • Ffrangeg Lefel A
  • TGCh Lefel AS

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Ieithoedd, Mathemateg, Peirianneg, Astudiaethau Busnes, Astudio drwy'r Gymraeg, Cymraeg, Adeiladwaith, Gofal Plant, Cerddoriaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
mân-lun adnoddau e-ddysgu consortiwm addysg ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.