Ychwanegwyd: 14/11/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 663 Cymraeg Yn Unig

Antur Arlwyo

Disgrifiad

Mae'r fideos 'Antur Arlwyo' yn dangos profiad chwe pherson sy'n gweithio yn y sector arlwyo a lletygarwch.

Mae'r fideos yn canolbwyntio ar wahanol adrannau yng ngweithle’r diwydiant bwyd gan ddangos yr unigolion yn gweithio yn eu hadran arbenigol. Cawn glywed am ei angerdd at y proffesiwn a’r pleser maent yn cael allan o’r gwaith; mae pwyslais ar eu balchder o weithio yng Nghymru a gweithredu yn ddwyieithog.

Mae chwe fideo yn y gyfres:

  1. Alun Evans, Pizza Llan
  2. Bryn Williams, Bryn Williams at Porth Eirias
  3. Cadi Ellis: Siwgr a Sbeis
  4. Helen Hollans, Môn ar Lwy
  5. Liza , Halen Môn
  6. Megan: Ffika Coffee

Os ydych chi'n dilyn cyrsiau Arlwyo a Lletygarwch yna byddwch yn dysgu pam mor werthfawr ydi'r sgil o ddefnyddio'r Gymraeg yn y maes yma yng Nghymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Lletygarwch
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun antur arlwyo

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.