Ychwanegwyd: 09/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.1K

Lletygarwch – Cyflwyno Gwasanaeth Cwsmer Ardderchog

Disgrifiad

Mae gofal cwsmer gwych yn rhan annatod o weithio mewn sawl maes ond yn enwedig ym maes lletygarwch.

Ceir isod fideo sy'n cyflwyno 8 awgrym ar gyfer cynnal gwasanaeth cwsmer lletygarwch ardderchog.

Yn ogystal, mae fideo sy'n cyflwyno cwmni Hyfforddiant Cambrian i’r prentis ac yn amlinellu’r ystod o wasanaethau sydd ar gael.

Datblygwyd yr adnoddau isod gan Hyfforddiant Cambrian dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gellir ystyried y cynnwys hwn yn arfer da a gall y cyflwyniadau fod o ddefnydd i ddarparwyr prentisiaethau o fewn meysydd eraill.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
man lun casgliad lletygarwch

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.