Ychwanegwyd: 05/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 2.3K Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifainc

Disgrifiad

Cynhadledd ar-lein ac agored i bawb ar opsiynau gyrfa posib ym maes plant a phobl ifainc (heblaw addysgu). Cynhaliwyd y gynhadledd ar ddydd Mercher, 16 Chwefror 2022, drwy gyfrwng y Gymraeg (heb gyfieithu ar y pryd).

  • 1.00: Prif Siaradwr ­ – Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin
  • 2.00: Panel Cyflogadwyedd – Yr Urdd (Aled Pickard), Ysgol Berfformio Academy Arts ac actores (Jalisa Andrews), GISDA (Siân Elen Tomos), Chwarae Cymru (Matthew Jenkins)
  • 2.50: TORIAD
  • 3.00: Mentergarwch – sgwrs gyda Gwenllian Stephens ar sefydlu Meithrinfa Cwtsh yn Sir Gâr
  • 3.30: Panel Cymhwyster Pellach – dysgu am ddilyn cyrsiau eraill ar ôl gadael y coleg, siaradwyr yn sôn am; therapi lleferydd (Catrin Phillips), gwasanaeth prawf (Eirian Evans), gwaith cymdeithasol (Gwenan Prysor, Prifysgol Bangor) ac ymchwil prifysgol (Cadi Siôn, Prifysgol Bangor)
  • 4.15: Trafodaeth agored
  • 4.30: Gorffen

Mae modd gwylio recordiadau o'r sesiynau unigol isod:

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Gwaith Cymdeithasol, Addysg, Gofal Plant
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
mân-lun cynhadledd gweithio gyda phlant

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.