Ychwanegwyd: 05/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 182 Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifainc (16 Chwefror 2022)

Disgrifiad

Cynhadledd ar-lein ac agored i bawb ar opsiynau gyrfa posib ym maes plant a phobl ifainc (heblaw addysgu). Mae'r gynhadledd yn digwydd rhwng 1.00 a 4.30pm ar ddydd Mercher, 16 Chwefror 2022, drwy gyfrwng y Gymraeg (heb gyfieithu ar y pryd).

  • 1.00: Prif Siaradwr ­ – Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin
  • 2.00: Panel Cyflogadwyedd – Jalisa Andrews (Ysgol Berfformio Academy Arts ac Actores) a siaradwyr amrywiol o'r byd gwaith (Urdd, GISDA, Chwarae Cymru)
  • 2.50: Mentergarwch – sgwrs gyda mam a merch ffarm a sefydlodd Meithrinfa Cwtsh yn Sir Gâr
  • 3.30: Panel Cymhwyster Pellach – dysgu am ddilyn cyrsiau eraill ar ôl gadael y coleg; siaradwyr yn yn sôn am therapi lleferydd, gwasanaeth prawf, ymchwil prifysgol, a gwaith cymdeithasol 
  • 4.15: Trafodaeth agored
  • 4.30: Gorffen

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Gwaith Cymdeithasol, Addysg, Gofal Plant
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
mân-lun cynhadledd gweithio gyda phlant

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.