Ychwanegwyd: 06/03/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 1.7K Cymraeg Yn Unig

Dwyieithrwydd ar gyfer y gweithle: Sgiliau proffesiynol

Disgrifiad

Pwrpas yr adnodd hwn yw helpu datblygu hyder i weithio'n ddwyieithog.

Twy gyfres o ymarferion bydd cyfle i ymarfer nifer o sgiliau perthnasol ar gyfer defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle gan gynnwys:

  • drafftio e-bost
  • paratoi CV
  • gwneud cyflwyniad yn Gymraeg.

Datblygwyd yr adnodd hwn gan Goleg Sir Benfro.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun sgiliau proffesiynol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.