Ychwanegwyd: 15/07/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.3K Cymraeg Yn Unig

Hwb Sgiliau Hanfodol (Yr Urdd)

Disgrifiad

BETH YW'R HWB?

Mae’r Hwb yn cynnig cymwysterau a hyfforddiant pwrpasol yn y meysydd Cyfathrebu, Rhifedd a Llythrennedd Digidol. Mae modd i unigolion weithio tuag at gymwysterau Sgiliau Hanfodol Mynediad 2 i Lefel 3, neu weithio i wella sgiliau wrth ymgymryd â rhaglen dysgu arall.
    
Mae’r Hwb yn agored i ddarparwyr hyfforddiant i fedru cyfeirio dysgwyr sydd am ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg. 

BETH MAE'R RHAGLEN DYSGU YN CYNNWYS?

  • Asesiadau Cychwynnol 
  • Cynllun dysgu unigol    
  • Mynediad at weithdai rhithiol    
  • Sesiynau 1:1    
  • Mynediad at adnoddau, recordiadau o sesiynau ac e-portffolio 
  • Tasgau gwaith annibynnol sy’n cael eu hasesu a fydd adborth yn cael eu darparu   
  • Tasg o dan reolaeth a thasg gadarnhaol (gan gynnwys tasgau ymarfer)    
  • Tystysgrifau

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gwyddorau Cyfrifiadurol, Mathemateg, Cymraeg
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
mân-lun hwb yr urdd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.