Ychwanegwyd: 02/09/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.1K Cymraeg Yn Unig

Trosi myfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Disgrifiad

Gweminar Dysgu ac Addysgu: Trosi myfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Yma cewch fynediad at recordiad o Weminar Datblygu Staff Cenedlaethol a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021.

Bydd angen mewngofnodi i Blackboard y Coleg er mwyn cael mynediad at y cynnwys. Ar ôl dilyn y ddolen isod, os oes cyfrif gennych, pwyswch ar 'Mewngofnodi', os nad oes gennych gyfrif, llenwch eich manylion i greu cyfrif a chael mynediad.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân-lun gweminar trosi myfyrwyr

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.