Ychwanegwyd: 18/10/2023 1.3K

Prentis-iaith

Mae'r cyrsiau byr hyn ar gyfer prentisiaid sydd yn awyddus i fagu eu hyder i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle. Maent yn galluogi'r prentisiaid i gwblhau rhywfaint o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae'r cyrsiau ar gael ar bedwar lefel: Ymwybyddiaeth, Dealltwriaeth, Hyder, Rhuglder ac mae cwis ar gael i ganfod pa lefel sy'n addas ar eich cyfer.

Prentis-iaith: Cwis Adnabod Lefel
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun cwis prentis iaith
Dyddiad cyhoeddi: 2021 Dwyieithog
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Prentis-iaith: Cwis Adnabod Lefel
6.2K Dwyieithog

Mae unedau Prentis-iaith ar gael ar bedwar lefel: Ymwybyddiaeth (ar gyfer prentisiaid sydd â rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio'u Cymraeg yn y gweithle) Dealltwriaeth (ar gyfer prentisiaid sydd eisoes â pheth dealltwriaeth o'r Gymraeg ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio'u Cymraeg yn y gweithle) Hyder (ar gyfer prentisiaid sydd yn awyddus i fagu eu hyder i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle) Rhuglder (ar gyfer prentisiaid rhugl i'w cynorthwyo i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle) Cwblhewch y cwis isod i ddarganfod pa un sy'n addas ar eich cyfer chi.  

Prentis-Iaith Lefel Ymwybyddiaeth
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun Prentis-iaith
Dyddiad cyhoeddi: 2019
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
Prentis-Iaith Lefel Ymwybyddiaeth
66.4K

Mae'r cyrsiau byr hyn ar gyfer prentisiaid sydd sydd â rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio'u Cymraeg yn y gweithle. Maent yn galluogi'r prentisiaid i gwblhau rhywfaint o'u cwrs yn y Gymraeg.   SUT I DDEFNYDDIO'R ADNODDAU? Mae'r pum uned gyntaf yn cyflwyno pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgìl ar gyfer y gweithle tra bod cynnwys unedau 6 wedi’i deilwra ar gyfer gwahanol feysydd. Hynny yw felly, bydd pawb yn cwblhau Uned 1-5 Cyffredinol ac yna'n dewis y fersiwn sy'n addas iddyn nhw ar gyfer Uned 6. Dyma’r pump llwybr galwedigaethol penodol y mae uned 6 wedi’i deilwra ar ei gyfer (os nad ydych yn dilyn un o'r rhain, yna byddwch yn gallu cwblhau Uned 6 Cyffredinol):   Iechyd a Gofal Cymdeithasol  Gofal Plant  Gwasanaethau Cyhoeddus   Amaethyddiaeth  Adeiladwaith  PA LEFEL SY'N ADDAS? Mae Prentis-iaith ar gael ar ddwy lefel: Prentis- iaith: Lefel Ymwybyddiaeth (ar gyfer prentisiais sydd ond gyda rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg) Prentis-iaith: Lefel Dealltwiraeth (ar gael ar gyfer prentisiaid sydd eisoes â pheth dealltwriaeth o'r Gymraeg) Os nad ydych chi’n siŵr pa adnodd sy’n addas ar eich cyfer, defnyddiwch y Cwis Adnabod Lefel DARPARWYR A CHOLEGAU Mae'r cyrsiau hyn hefyd ar gael drwy byrth dysgu y prif ddarparwyr prentisiaethau yng Nghymru ac mae modd i ddarparwyr lawr lwytho'r cynnwys fel ffolder zip i fedru gwneud hyn (gweler y ddolen isod).  Mae modd argraffu tystysgrif yn awtomatig ar ôl cwblhau yr unedau unigol ond gellir hefyd lawr-lwytho tystysgrifau i gyd fynd â'r unedau isod. Tystysgrif (cyffredinol) Tystysgrif (yn cynnwys blwch ar gyfer pa faes)

Prentis-iaith Lefel Dealltwriaeth
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun Prentis-iaith dealltwriaeth
Dyddiad cyhoeddi: 2021
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
Prentis-iaith Lefel Dealltwriaeth
16.8K

Mae'r cyrsiau byr hyn ar gyfer prentisiaid sydd eisoes â pheth dealltwriaeth o'r Gymraeg ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio'u Cymraeg yn y gweithle. Maent yn galluogi'r prentisiaid i gwblhau rhywfaint o'u cwrs yn y Gymraeg.   SUT I DDEFNYDDIO'R ADNODDAU? Mae'r pum uned gyntaf yn cyflwyno pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgìl ar gyfer y gweithle tra bod cynnwys unedau 6 wedi’i deilwra ar gyfer gwahanol feysydd. Hynny yw felly, bydd pawb yn cwblhau Uned 1-5 Cyffredinol ac yna'n dewis y fersiwn sy'n addas iddyn nhw ar gyfer Uned 6. Dyma’r pump llwybr galwedigaethol penodol y mae uned 6 wedi’i deilwra ar ei gyfer:   Iechyd a Gofal Cymdeithasol  Gofal Plant  Gwasanaethau Cyhoeddus   Amaethyddiaeth  Adeiladwaith  Os nad ydych yn dilyn un o'r llwybrau uchod, yna byddwch yn gallu cwblhau Uned 6 (Cyffredinol). PA LEFEL SY'N ADDAS? Mae Prentis-iaith ar gael ar ddwy lefel: Prentis- iaith: Lefel Ymwybyddiaeth (ar gyfer prentisiais sydd ond gyda rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg) Prentis-iaith: Lefel Dealltwiraeth (ar gael ar gyfer prentisiaid sydd eisoes â pheth dealltwriaeth o'r Gymraeg) Os nad ydych chi’n siŵr pa adnodd sy’n addas ar eich cyfer, defnyddiwch y Cwis Adnabod Lefel DARPARWYR A CHOLEGAU Mae'r cyrsiau hyn hefyd ar gael drwy byrth dysgu y prif ddarparwyr prentisiaethau yng Nghymru ac mae modd i ddarparwyr lawr lwytho'r cynnwys fel ffolder zip i fedru gwneud hyn (gweler y ddolen isod).  Mae modd argraffu tystysgrif yn awtomatig ar ôl cwblhau yr unedau unigol ond gellir hefyd lawr-lwytho tystysgrifau i gyd fynd â'r unedau isod. Tystysgrif (cyffredinol) Tystysgrif (yn cynnwys blwch ar gyfer pa faes)

Prentis-iaith Lefel Hyder
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun prentis-iaith Hyder
Dyddiad cyhoeddi: 2022 Cymraeg Yn Unig
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
Prentis-iaith Lefel Hyder
2.9K Cymraeg Yn Unig

Mae'r cyrsiau byr hyn ar gyfer prentisiaid sydd yn awyddus i fagu eu hyder i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle. Maent yn galluogi'r prentisiaid i gwblhau rhywfaint o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. SUT I DDEFNYDDIO'R ADNODDAU? Mae'r pum uned gyntaf yn cyflwyno pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgìl ar gyfer y gweithle tra bod cynnwys unedau 6 wedi’i deilwra ar gyfer gwahanol feysydd. Hynny yw felly, bydd pawb yn cwblhau Uned 1-5 Cyffredinol ac yna'n dewis y fersiwn sy'n addas iddyn nhw ar gyfer Uned 6. Dyma’r pump llwybr galwedigaethol penodol y mae uned 6 wedi’i deilwra ar ei gyfer:   Iechyd a Gofal Cymdeithasol  Gofal Plant  Gwasanaethau Cyhoeddus   Amaethyddiaeth  Adeiladwaith  Os nad ydych yn dilyn un o'r llwybrau uchod, yna byddwch yn gallu cwblhau Uned 6 (Cyffredinol). PA LEFEL SY'N ADDAS? Mae Prentis-iaith ar gael ar bedair lefel: Prentis- iaith: Lefel Ymwybyddiaeth (ar gyfer prentisiais sydd ond gyda rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg) Prentis-iaith: Lefel Dealltwiraeth (ar gyfer prentisiaid sydd eisoes â pheth dealltwriaeth o'r Gymraeg) Prentis-iaith: Lefel Hyder (ar gyfer prentisaid sydd am fagu hyder i ddefnyddio'u Cymraeg) Prentis-iaith: Lefel Rhuglder (ar gyfer prentisiaid sydd yn rhugl yn y Gymraeg)   DARPARWYR A CHOLEGAU Mae'r cyrsiau hyn hefyd ar gael drwy byrth dysgu y prif ddarparwyr prentisiaethau yng Nghymru ac mae modd i ddarparwyr lawr lwytho'r cynnwys fel ffolder zip i fedru gwneud hyn (gweler y ddolen isod).  Mae modd argraffu tystysgrif yn awtomatig ar ôl cwblhau yr unedau unigol ond gellir hefyd lawr-lwytho tystysgrifau i gyd fynd â'r unedau isod. Tystysgrif (cyffredinol) Tystysgrif (yn cynnwys blwch ar gyfer pa lefel)

Prentis-iaith Lefel Rhuglder
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun Prentis-iaith Rhuglder
Dyddiad cyhoeddi: 2022 Cymraeg Yn Unig
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
Prentis-iaith Lefel Rhuglder
3K Cymraeg Yn Unig

Mae'r cyrsiau byr hyn ar gyfer prentisiaid rhugl i'w cynorthwyo i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle. Maent yn galluogi'r prentisiaid i gwblhau rhywfaint o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. SUT I DDEFNYDDIO'R ADNODDAU? Mae'r pum uned gyntaf yn cyflwyno pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgìl ar gyfer y gweithle tra bod cynnwys unedau 6 wedi’i deilwra ar gyfer gwahanol feysydd. Hynny yw felly, bydd pawb yn cwblhau Uned 1-5 Cyffredinol ac yna'n dewis y fersiwn sy'n addas iddyn nhw ar gyfer Uned 6. Dyma’r pump llwybr galwedigaethol penodol y mae uned 6 wedi’i deilwra ar ei gyfer:   Iechyd a Gofal Cymdeithasol  Gofal Plant  Gwasanaethau Cyhoeddus   Amaethyddiaeth  Adeiladwaith  Os nad ydych yn dilyn un o'r llwybrau uchod, yna byddwch yn gallu cwblhau Uned 6 (Cyffredinol). PA LEFEL SY'N ADDAS? Mae Prentis-iaith ar gael ar bedair lefel: Prentis- iaith: Lefel Ymwybyddiaeth (ar gyfer prentisiais sydd ond gyda rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg) Prentis-iaith: Lefel Dealltwiraeth (ar gyfer prentisiaid sydd eisoes â pheth dealltwriaeth o'r Gymraeg) Prentis-iaith: Lefel Hyder (ar gyfer prentisaid sydd am fagu hyder i ddefnyddio'u Cymraeg) Prentis-iaith: Lefel Rhuglder (ar gyfer prentisiaid sydd yn rhugl yn y Gymraeg) DARPARWYR A CHOLEGAU Mae'r cyrsiau hyn hefyd ar gael drwy byrth dysgu y prif ddarparwyr prentisiaethau yng Nghymru ac mae modd i ddarparwyr lawr lwytho'r cynnwys fel ffolder zip i fedru gwneud hyn (gweler y ddolen isod).  Mae modd argraffu tystysgrif yn awtomatig ar ôl cwblhau yr unedau unigol ond gellir hefyd lawr-lwytho tystysgrifau i gyd fynd â'r unedau isod. Tystysgrif (cyffredinol) Tystysgrif (yn cynnwys blwch ar gyfer pa lefel)

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.