Ychwanegwyd: 28/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2019 5.2K

Ap Tabl Cyfnodol

Disgrifiad

Dyma ap tabl cyfnodol cyfrwng Cymraeg sy’n llawn ffeithiau a lluniau, ac sy’n ddelfrydol i fyfyrwyr, athrawon, neu unrhyw un â diddordeb mewn cemeg.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cemeg, Ffiseg, Gwyddorau Biolegol
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Ap
mân-lun ap tabl cyfnodol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.