Dyddiad cyhoeddi: 2019

Ap Tabl Cyfnodol

Tagiau
Disgrifiad

Dyma ap tabl cyfnodol cyfrwng Cymraeg sy’n llawn ffeithiau a lluniau, ac sy’n ddelfrydol i fyfyrwyr, athrawon, neu unrhyw un â diddordeb mewn cemeg.

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cemeg, Ffiseg, Gwyddorau Biolegol
Trwydded

Parth Cyhoeddus

Mae'r casgliad yn cynnwys

mân-lun ap tabl cyfnodol