Ychwanegwyd: 07/07/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.1K Cymraeg Yn Unig

Celf a Dylunio ar y Map - 2022

Disgrifiad

MAP - Myfyrwyr, Arloesi, Perfformio

Gŵyl rithiol i fyfyrwyr Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg. Nod ‘Gŵyl Celf a Dylunio ar y MAP’ yw cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg i ddod ynghyd mewn un man i rannu a thrafod eu gwaith ac i elwa ar brofiad artistiaid ac eraill sy’n gweithio yn y diwydiant. Cynhaliwyd yr ŵyl ar-lein eto eleni, gyda thair sesiwn yn ystod misoedd Chwefror a Mai.

  • Wythnos 1: Cyflwyniadau gan yr artistiaid Luned Rhys Parri a Meinir Mathias
  • Wythnos 2: Cyflwyniad gan y dylunydd graffeg Guto Evans
  • Wythnos 3: Lansiad arddangosfa gelf rithiol Golwg ar Gelf

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Peirianneg, Celf a Dylunio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
mân-lun celf ar y map

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.