Ychwanegwyd: 23/06/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 535 Cymraeg Yn Unig

Celf a Dylunio ar y MAP 2023

Disgrifiad

"MYFYRWYR ARLOESI PERFFORMIO"

Nod ‘Celf a Dylunio ar y MAP’ yw cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg i ddod ynghyd mewn un man i rannu a thrafod eu gwaith ac i elwa ar brofiad artistiaid ac eraill sy’n gweithio yn y diwydiant.  
 
Thema’r ŵyl a chynhaliwyd yng Nghaerdydd oedd ‘Ail dehongli traddodiad’.

Mae’r fideo isod yn rhoi blas o’r ŵyl i chi.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Celf a Dylunio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân lun gwyl clef ar y map

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.