Ychwanegwyd: 23/01/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 1.1K Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd Amaeth 2023

Disgrifiad

Cynhadledd ar gyfer myfyrwyr Amaeth mewn colegau addysg bellach a blwyddyn gyntaf prifysgolion. Ceir gweithdai ar bynciau sy’n rhan o waith maes y myfyrwyr. Mae’r gynhadledd am ddim a bydd paned groeso a chinio yn rhan o’r diwrnod hefyd. Cymraeg yw iaith y gynhadledd.

Agorir y gynhadledd gan Melanie Owen, cyflwynydd rhaglen ‘Ffermio’ ar S4C.

Dydd Mercher 15 Chwefror 2023 - Campws Gelli Aur, Coleg Sir Gâr

  • 10.00 – 10.15 – Cyrraedd a Chofrestru
  • 10.15 – 10.30 – Cyflwyniad gan Melanie Owen, cyflwynydd rhaglen 'Ffermio', S4C
  • 10.30 11.15 – Gweithdy #1, ‘Bwydo Glaswellt gan ddefnyddio Tail’ – Nigel Howells
  • 11.15 – 12.00 – Gweithdy #2 Prosiect Slyri – John Owen
  • 12.00 – 1.00 – CINIO
  • 1.00 – 1.45 – Gweithdy #4 – Gwaredu BVD – John Griffiths, Coleg Gelli Aur
  • 1.45 – 2.30 – Gweithdy #4 – Dewis Cymysgedd Hadau – Cennydd Jones, Prifysgol Aberystwyth
  • 3.15 – Cloi a Gorffen

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Daearyddiaeth, Amaethyddiaeth
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
mân lun cynhadledd amaeth

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.