Ychwanegwyd: 04/05/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 762 Dwyieithog

Cynhyrchiant Cig Eidion

Disgrifiad

Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn wedi ei gynllunio i roi gwybodaeth am gynhyrchiant cig eidion ar draws y byd. Mae'r cynnwys wedi eu rannu mewn i wahanol unedau sy'n canolbwyntio ar agweddau gwahanol o gynhyrchiant cig eidion. Mae'r unedau'n cynnwys nodiadau myfyrwyr, nodiadau i athrawon, gweithgareddau a fideos.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
mân lun cynhyrchiant cig eidion

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.