Ychwanegwyd: 25/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.9K Dwyieithog

Geiriadur Cymraeg - Ffrangeg

Disgrifiad

Mae’r geiriadur Cymraeg-Ffrangeg / Ffrangeg- Cymraeg ar-lein yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio tuag at radd yn y pwnc, yn ogystal â myfyrwyr Safon Uwch a gweithwyr proffesiynol. Er mai’r brif gynulleidfa yw myfyrwyr Safon Uwch ac Addysg Uwch, bydd y geiriadur cyfoes hwn ar gael ac yn ddefnyddiol i unrhyw gynulleidfa gyhoeddus sydd â diddordeb mewn Cymraeg, Ffrangeg ac ieithoedd yn gyffredinol.  Diolch i CAA a Llywodraeth Cymru am y gefnogaeth wrth fynd ati i addasu a diweddaru’r geiriadur gwreiddiol a’i ddarparu bellach yn ddigidol.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Ieithoedd
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gwefan
mân-lun geiriadeg Cymraeg Ffrangeg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.