Ychwanegwyd: 22/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2018 1.1K

Gweithdai Bioamrywiaeth

Disgrifiad

Adnoddau sy'n deillio o weithdai bioamrywiaeth a gynhaliwyd gyda myfyrwyr UG a Safon Uwch. Nod y gweithdai oedd rhoi profiad i'r myfyrwyr o dechnegau electrofforesis, PCR ('Polymerase chain reaction') a'r ffyrdd y cânt eu gweithredu.Adnoddau sy'n deillio o weithdai bioamrywiaeth a gynhaliwyd gyda myfyrwyr UG a Safon Uwch. Nod y gweithdai oedd rhoi profiad i'r myfyrwyr o dechnegau electrofforesis, PCR ('Polymerase chain reaction') a'r ffyrdd y cânt eu gweithredu.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwyddorau Biolegol
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
man lun bioamrywiaeth

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.