Ychwanegwyd: 25/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2017 1.1K Cymraeg Yn Unig

Adeiladu Rhithwir

Disgrifiad

20 tiwtorial animeiddiedig ynghyd â gweithgareddau rhyngweithiol i helpu dysgwyr i weld pa sgiliau crefft sydd eu hangen i adeiladu tŷ. Mae'r animeiddiadau wedi rhannu i 4 crefft: Adeiladu sylfeini a waliau, Gwaith saer, Plastro a Peintio ac addurno.

Ar gyfer myfyrwyr Adeiladwaith Lefelau 1 a 2.

Datblygwyd yr adnodd gan Cwmni Cynnal ar ran Llywodraeth Cymru ac mae'r adnodd hefyd ar gael drwy wefan HWB. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Adeiladwaith
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Cwrs/Uned
mân-lun adeiladu rhithwir

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.