Ychwanegwyd: 11/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.6K Cymraeg Yn Unig

Animo (adnoddau Sbaeneg/Cymraeg)

Disgrifiad

Mae pecyn 'Animo' yn cynnwys gwerslyfr, llyfr gwaith gramadeg ac atebion i'r llyfr gwaith gramadeg.

Maent yn:

  • cynnig cefnogaeth cynhwysfawr o ran sgiliau a gramadeg, ac yn cefnogi'r myfyrwyr i ddeall a thrin iaith newydd;
  • cefnogi sgiliau dysgu annibynnol;
  • darparu profion diwedd thema i fesur cynnydd.


Wedi eu hanelu yn bennaf at ymgeiswyr Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Sbaeneg, maent hefyd o fudd i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau gradd Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Oherwydd gofynion hawlfraint, bydd angen i chi gael cyfrinair i gael mynediad at adnoddau Animo. Cwblhewch y ffurflen electroneg a bydd y Coleg yn anfon y cyfrinair atoch.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
UG/Safon Uwch
Perthyn i
Ieithoedd
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Password Protected
man lun animo sbaeneg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.