Ychwanegwyd: 22/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.3K Cymraeg Yn Unig

'Cefn Llwyfan’ Dilyn Gyrfa ym maes Celf a Dylunio (24 Mawrth 2021)

Disgrifiad

Ydych chi'n astudio Celf, Dylunio a Thechnoleg, neu ddiddordeb yn y maes? Beth am ddod i wylio sgwrs hynod ddiddorol yng nghwmni 4 artist Cymreig ifanc sy’n sefydlu ei hunain yn y byd Celf a Dylunio yng Nghymru a thu hwnt. Trefnir sgwrs zoom ‘Cefn Llwyfan’ Dilyn Gyrfa ym maes Celf a Dylunio mewn cydweithrediad â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Ysgol Gelf Coleg Sir Gâr, Coleg Celf Abertawe a Choleg Celf Caerdydd. 

Manylion y cyfranwyr:  

  • Y ffotograffydd Carys Huws
  • Y grefftwraig Alis Knits
  • Y dylunydd Llio Davies
  • Yr arlunydd Tomos Sparnon

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Celf a Dylunio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân-lun cefn llwyfan

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.