Ychwanegwyd: 01/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 872 Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd 'Llais y Plentyn'

Disgrifiad

Cynhadledd ar gyfer myfyrwyr addysg, gofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc mewn prifysgolion a cholegau addysg bellach. Bydd y gynhadledd yn trafod bywyd plant Cymru gan gynnwys: effaith Covid-19 ar blant, hiliaeth, a'r system eiriolaeth. Ceir hefyd gyflwyniad gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland.

Bydd y gynhadledd yn cael ei gynnal ar-lein ar 24 Chwefror 2021 rhwng 13:00-17:00.

Cofrestrwch ar gyfer y gynhadledd isod:

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cyfraith, Troseddeg / Gwyddorau Heddlu, Addysg, Hyfforddiant Athrawon, Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
man lun llais y plentyn

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.