Ychwanegwyd: 01/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.4K Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd 'Llais y Plentyn'

Disgrifiad

Cynhadledd ar gyfer myfyrwyr addysg, gofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc mewn prifysgolion a cholegau addysg bellach. Bydd y gynhadledd yn trafod bywyd plant Cymru gan gynnwys: effaith Covid-19 ar blant, hiliaeth, a'r system eiriolaeth. Ceir hefyd gyflwyniad gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland.

Cynhaliwyd y gynhadledd ar 24 Chwefror 2021.

Cliciwch isod i wylio recordiadau o'r cyflwyniadau:

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cyfraith, Troseddeg / Gwyddorau Heddlu, Addysg, Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
man lun llais y plentyn

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.