Ychwanegwyd: 07/07/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.7K

Gwobr Adnodd Cyfrwng Cymraeg 2020

Disgrifiad

Dyfernir y wobr hon er mwyn cydnabod unigolyn neu unigolion sydd wedi arwain ar greu adnodd cyfrwng Cymraeg sy’n rhagorol ac o ansawdd uchel sy’n cefnogi’r myfyrwyr yn eu hastudiaethau. 

Enillwyr:

  • Dr Anwen Jones a Dr Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth - Gwerddon Fach
  • Dr Marie Busfield, Dr Hywel Griffiths, Dr Cerys Jones, Yr Athro Rhys Jones a Dr Rhys Dafydd Jones, Prifysgol Aberystwyth - Gwerslyfr Daearyddiaeth

Rhestr Fer:

  • Rhian Jardine, Prifysgol Caerdydd - Adnoddau Newyddiadurol
  • Dr Anwen Jones a Dr Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth - Gwerddon Fach
  • Dr Marie Busfield, Dr Hywel Griffiths, Dr Cerys Jones, Yr Athro Rhys Jones a Dr Rhys Dafydd Jones, Prifysgol Aberystwyth - Gwerslyfr Daearyddiaeth

Dyfernir gwobrau ar gyfer y darlithwyr cysylltiol yn flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gwobrau yn cydnabod cyfraniad a rhagoriaeth y darlithwyr cysylltiol mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach cyfrwng Cymraeg.

Ar gyfer 2020, mae'r Coleg wedi gwahodd enwebiadau ar gyfer 3 gwobr sef:

  • Arloesi ar draws ffiniau
  • Adnodd cyfrwng Cymraeg
  • Hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg

Am fwy o wybodaeth am y gwobrau, ewch i'r adran newyddion ar wefan y Coleg Cymraeg Cendlaethol.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun gwobr

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.