Ychwanegwyd: 22/06/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2016 1.7K Dwyieithog

Termau Adeiladwaith

Disgrifiad

Rhestr o dermau dwyieithog safonol ar gyfer y sector adeiladwaith. Mae'r termau yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau lefel 1, 2 a 3

Mae geirfa allweddol ar gyfer y pynciau canlynol ar gael isod:

  • Gosod Brics
  • Gwaith Saer
  • Peintio ac Addurno
  • Plastro

Datblygwyd y cynnwys gwreiddiol gan Sgiliaith.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Adeiladwaith, Defnyddio'r Gymraeg yn eich Dysgu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun termau adeiladwaith

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.