Ychwanegwyd: 04/09/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 1.4K Dwyieithog

Teclyn Iaith

Disgrifiad

Teclyn yw hwn sy'n cynnwys gwybodaeth am adnoddau, rhaglenni ac apïau ymarferol y gall staff eu defnyddio i wella'u Cymraeg a defnyddio i wella Cymraeg eu dysgwyr. Mae'r wefan yn hollol ddwyieithog ac yn addas i bawb, beth bynnag eich sgiliau iaith Gymraeg.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Defnyddio'r Gymraeg yn eich Dysgu
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Gwefan
mân-lun teclyn iaith

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.