Ychwanegwyd: 25/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.3K Cymraeg Yn Unig

E-lyfr Cyflwyniad i Farchnata

Disgrifiad

Cyflwyniad i Farchnata yw’r gwerslyfr Cymraeg cyntaf erioed ym maes marchnata. Mae wedi ei gynllunio i fod o gymorth i fyfyrwyr sy’n astudio Busnes, Rheolaeth, Cyfathrebu a Marchnata yn y brifysgol neu’r coleg, ynghyd ag ar gyfer defnydd ymarferol gan fusnesau ac ymarferwyr cyfathrebu a marchnata mewn sefydliadau gwirfoddol a chyhoeddus.  Mae’n cynnwys nifer o elfennau rhyngweithiol ac amlgyffwrdd a gellir ei ddefnyddio ar gyfrifiaduron, tabledi a ffonau clyfar.  

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
mân-lun cyflwyniad i farchnata

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.