Ychwanegwyd: 20/07/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.1K Cymraeg Yn Unig

Astudiaethau Busnes: Economi Cymru

Disgrifiad

Nod yr unedau hyn yw cyflwyno gwahanol agweddau ar economi Cymru, ddoe a heddiw.

Mae pob uned yn cynnwys:

  • crynodeb
  • darlith ar ffurf cyflwyniadau fideo
  • cwis aml-ddewis
  • cwestiynau seminar
  • llyfryddiaeth

Mae’r holl unedau a restrir isod i’w cael yma mewn un pecyn.

Cyfranwyr y thema hon yw:

  • Guto Ifan
  • Dr Rhys ap Gwilym
  • Dr Edward Jones
  • Elen Bonner
  • Sam Parry

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun economi cymru

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.