Ychwanegwyd: 10/05/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 511 Cymraeg Yn Unig

Astudiaethau Busnes - Entrepreneuriaeth a Strategaeth Busnes

Disgrifiad

Mae’r adnoddau hyn yn diffinio ac yn archwilio’r thema ‘entrepreneuriaeth’, gan roi sylw manwl i’r elfennau sy’n rhaid eu hystyried wrth gynllunio, dechrau, datblygu a llwyddo mewn busnes.

Mae pob uned yn cynnwys:

 • crynodeb
 • darlith ar ffurf cyflwyniadau fideo
 • cwis aml-ddewis
 • cwestiynau seminar
 • llyfryddiaeth

Cyfranwyr y thema hon yw:

 • Dr Robert Bowen
 • Dr Eleri Rosier
 • Dr Kelly Young
 • Nerys Fuller-Love
 • Jonathan Fry
 • Gareth Hall Williams

Mae’r holl unedau a restrir isod i’w cael yma mewn un pecyn:

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun astudiaethau busnes

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.