Ychwanegwyd: 21/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2014 1.1K

Fideos ar gyfer darlithoedd Busnes

Disgrifiad

Dyma gyfres o glipiau fideo byr gyda siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio mewn swyddi perthnasol i fodiwlau busnes mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach. Mae’r unigolion sy’n ymddangos yn y clipiau yn dod o gefndiroedd busnes gwahanol gan gynnwys meysydd adnoddau dynol, marchnata, rheoli a thwristiaeth.

Prif bwrpas y clipiau fideo yw i ddarlithwyr fedru eu hymgorffori mewn darlithoedd. Gallant hefyd gael eu defnydd at ddibenion recriwtio.

I ddarlithwyr Addysg Bellach, mae’r fideos canlynol yn berthnasol i unedau craidd BTEC Busnes Lefel 3:

Unit 1: Exporing Business - fideos 'Sefydlu Busnes' 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Unit 2: Developing a Marketing Campaign - fideos 'Marchata' 1, 2
Unit 5: International Business - fideo 'Cyllid' 2
Unit 6: Principles of Management - fideos Adnoddau Dynol

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Fideos ar gyfer darlithoedd Busnes

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.