Ychwanegwyd: 22/09/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 661 Cymraeg Yn Unig

Gweminarau Busnes i Ddysgwyr Mewn Colegau Addysg Bellach (Tymor yr Hydref 2022)

Disgrifiad

Cyfres o weminarau i roi cyfle i ddysgwyr drafod eu pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y gweminarau yn trafod:

  • Sefydlu Busnes Bach
  • Brandio
  • Masnach Ar-lein
  • Moeseg/Amgylchedd
  • Defnyddio'r Gymraeg
  • Ariannu Busnes
  • Busnes B2B
  • Cyfundrefn 'cyhoeddus'
  • Busnes Cymdeithasol

ac yn cael eu cynnal ar brynhawiau Mercher rhwng 14:00-15:00 rhwng 28 Medi 2022 a'r 14 Rhagfyr 2022.

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Gweithdy/Gweminar
Mán-lun Gweminarau Busnes

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.