Ychwanegwyd: 22/09/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 906 Cymraeg Yn Unig

Gweminarau Busnes i Ddysgwyr Mewn Colegau Addysg Bellach (Tymor yr Hydref 2022)

Disgrifiad

Cyfres o weminarau i roi cyfle i ddysgwyr drafod eu pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Trafodwyd y canlynol gan unigolion o nifer o fusnesau a sefydliadau. 

  • Sefydlu Busnes Bach
  • Brandio
  • Masnach Ar-lein
  • Moeseg/Amgylchedd
  • Defnyddio'r Gymraeg
  • Ariannu Busnes
  • Busnes B2B
  • Cyfundrefn 'cyhoeddus'
  • Busnes Cymdeithasol

Mae modd gwylio'r sesiynau â recordiwyd isod.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
Mán-lun Gweminarau Busnes

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.