Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2016 763

Rhaglen Ffau'r Ddraig Aberystwyth

Disgrifiad

Cystadleuaeth i ddisgyblion busnes blwyddyn 12 ac 13, gan ddilyn fformat y rhaglen deledu boblogaidd Dragons’ Den.

Bydd angen mewngofnodi i weld yr adnoddau yma.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Password Protected
mân-lun pobl mewn llyfrgell

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.