Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2016 915

Torri Newyddion Drwg

Disgrifiad

Fideo 'Torri Newyddion Drwg'  sy'n darparu cymorth i weithwyr iechyd proffesiynol sy'n siarad Cymraeg.

Mae sgiliau cyfathrebu yn hanfodol wrth ofalu am bobl fregus. Os ydynt yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, mae'n hanfodol ein bod yn rhoi offer dysgu i fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd a gofal iddynt allu rhoi newyddion drwg yn iaith frodorol y person.O ganlyniad, llwyddodd Janine Wyn Davies i ennill grant ariannol er mwyn datblygu ffilm yma.

Mae'r ffilm yn seiliedig ar fam yn cael gwybod iddi ddioddef 'erthyliad coll', oedd yn golygu nad oedd ei beichiogrwydd yn hyfyw mwyach.Mae'r rhan fwyaf o'r actorion yn y ffilm yn aelodau staff Prifysgol De Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Bydwreigiaeth, Nyrsio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
logo coleg cymraeg cenedlaethol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.