Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2014 859

Adnoddau mentora a darpariaeth ddwyieithog

Disgrifiad

Mae mentoriaid yn chwarae rhan unigryw yn cefnogi myfyrwyr ac yn eu cynorthwyo i ddysgu yn yr amgylchedd clinigol. Prif bwrpas mentora yw cynorthwyo'r myfyriwr i ddysgu a datblygu a'u cynorthwyo i ddod yn rhan o'r lleoliad gofal iechyd. Ers pan gyflwynwyd Deddf yr Iaith Gymraeg (1993) ac yn fwy diweddar Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae dwyieithrwydd wedi dod yn realiti cynyddol mewn lleoliadau clinigol ledled Cymru, wrth i sefydliadau gofal iechyd ymateb i'r galw cynyddol am wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Yng ngoleuni gofynion o'r fath, mae mwy o alw am bobl broffesiynol ym maes gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y sgiliau a'r agweddau i ymarfer yn ddwyieithog. Mae hyn wedi ysgogi mentrau newydd cyffrous er mwyn datblygu ac ehangu darpariaeth ddwyieithog o fewn rhaglenni addysg gofal iechyd a hybu sensitifrwydd iaith wrth ymarfer.Datblygwyd y deunyddiau yma gyda'r nôd i gefnogi mentora mewn lleoliad dwyieithog. Maent yn cynnwys:❖ Cynnig arweiniad ac adnoddau i fentoriaid i gefnogi myfyrwyr yn y lleoliad dwyieithog.❖ Amlinellu'r angen i ddatblygu ymarfer mewn gofal iechyd sy'n ieithyddol addas.❖ Canfod ffyrdd o ddatblygu sensitifrwydd ieithyddol mewn ymarfer.❖ Edrych ar gyfleoedd i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer ymarfer.Yn ogystal, mae

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Nyrsio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
logo coleg cymraeg cenedlaethol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.