Dyddiad cyhoeddi: 2017

Cist Offer Newyddiaduraeth

Disgrifiad

Mae angen i newyddiadurwyr feistroli ystod eang o sgiliau. Mae Cist Offer yn darparu cyngor ymarferol mewn meysydd allweddol i gyw newyddiadurwyr. Mewn cyfres o fideos mae rhai o ymarferwyr mwyaf profiadol y diwydiant yng Nghymru yn rhannu ‘tips’ a chyngor ar rai o brif agweddau’r gwaith.

Cyfranwyr: Bethan Rhys Roberts, Catrin Heledd, Gwyn Loader, Dylan Iorwerth
Ffilmio a Golygu: Gwenda Richards
Cynhyrchwyr: Gwenda Richards, Sian Morgan Lloyd

@jomeccymraeg

Cynhyrchwyd yr adnoddau gyda chymorth grant bach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded

Cedwir Pob Hawl

Mae'r casgliad yn cynnwys

Cist Offer Newyddiaduraeth