Ychwanegwyd: 22/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 111

Problemau a Datrysiadau yn y Gwyddorau Ffisegol

Disgrifiad

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys chwe pecyn o adnoddau yn ymwneud ag egwyddorion craidd sylfaenol Mathemateg a Ffiseg.

Maent yn cynnwys problemau a datrysiadau, gyda’r amcan o gynyddu'r derminoleg Gymraeg yn y pynciau a chodi hyder myfyrwyr i ymdrin â'r pynciau yn y Gymraeg. Ceir set o esiamplau ac ymarferion theoretig ac ymarferol ar gyfer pob un o'r chwe phwnc dan sylw.

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Ffiseg, Mathemateg
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
man lun casgliad

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.