Porth Adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Chwiliwch am adnoddau digidol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer y sector ôl-orfodol

Instagram

Dyma rannu 2 gerdd arall mae ein llysgenhadon ni wedi eu cyfansoddi eleni a hithe yn wythnos #steddfodamgen Roedd Alpha yn lysgennad llynedd i ni o brifysgol Abertawe ac yn rhannu #swnystiwdants a Tesni yn un o'n #llysgenhadonysgol eleni o Ysgol Morgan Llwyd. Am ddarllen mwy o gerddi Alpha ewch i ddilyn @cerddialpha Cerdd yn edrych ymlaen at astudio Cymraeg yn y brifysgol sydd gan Tesni. Mae hi'n gobeithio mynd i @prifysgolbangor fis Medi. @instagymraeg #cymraeg @alphaevans22 @cangenabertawe @cangenbangor

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.