Ychwanegwyd: 22/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.7K

Adolygu Mathemateg

Disgrifiad

Mae mathemateg.com a ddatblygwyd gan Dr Gareth Evans yn cynnwys llond trol o adnoddau ar gyfer astudio mathemateg o flwyddyn 7 i flwyddyn 13. Defnyddiwch y ddewislen ar dop y dudalen i lywio'r safle. Cliciwch "Mewngofnodi fel ymwelydd" i gael mynediad i unrhyw gwrs. Ar y safle cewch lawrlwytho pecynnau gwaith, wylio fideos adolygu, ceisio cwisiau adolygu neu geisio hen bapurau arholiad.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Mathemateg
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Gwefan
mân-lun adolygu mathemateg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.