Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2016 670

Teledu a'r Gynulleidfa Fyddar a Thrwm ei Chlyw

Disgrifiad

Dyma adnodd sydd yn trafod sut mae teledu (ac yn benodol teledu digidol) yn diwallu anghenion cynulleidfa fyddar neu drwm ei chlyw. Mae'n rhoi cyflwyniad i'r ymchwil academaidd yn y maes, yn trafod beth yw'r gofynion ar y darlledwyr ac yn ystyried canlyniadau arolwg a wnaed yn 2013 yn gofyn yn benodol am argraffiadau'r gynulleidfa fyddar a thrwm ei chlyw yng Nghymru o'r ddarpariaeth ar deledu digidol. Ystyrir beth yw'r heriau a wynebir gan y gynulleidfa hon wrth geisio deall a mwynhau cynnwys ar deledu. Bwriad yr adnodd yw sicrhau bod deunydd ar gael sydd yn galluogi myfyrwyr i ystyried bod natur cynulleidfa yn amrywiol, a bod gofynion gwahanol yn dibynnu ar eu anghenion. At hynny, mae'r adnodd yn trafod pam fod hygyrchedd gwasanaethau yn bwysig yn gymdeithasol. Mae'r adnodd hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sy'n astudio'r Cyfryngau, er y gall fod yn addas i fyfyrwyr sydd yn astudio Gwyddorau Cymdeithasol. Gellid defnyddio'r adnodd yma fel gwaith darllen ar gyfer darlith a/neu seminar ar fodiwl lle ystyrir y Cyfryngau a Chymdeithas, Iaith a'r Cyfryngau neu Gynulleidfaoedd. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
Teledu a'r Gynulleidfa Fyddar a Thrwm ei Chlyw

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.